Evropská unie zakazuje spam

Od 31.10.2003 platí nová směrnice o ochraně soukromí a osobních dat v elektronické komunikaci, která zakazuje zasílat nevyžádaná sdělení přes internet a mobilní sítě. Například v Belgii příslušný zákon hrozí za zasílání nevyžádaných informací pokutou od 250 až do 50.000 eur. Směrnice rovněž zakazuje odesilateli zpráv zastírat totožnost. Ve všech komerčních sděleních musí být uvedena reálná adresa, na niž lze odpovědět, že příjemce napříště odmítá další informace. České ministerstvo informatiky připravuje zákon o regulovaných službách informační společnosti, který však má nadále umožňovat zasílání spamů právnickým osobám. Podle ministra Vladimíra Mlynáře cílem zákona je, aby lidé mohli dostávat reklamní sdělení pouze v případě, že s tím budou výslovně souhlasit. Odborníci odhadují škody způsobené v tuzemsku spamem na desítky milionů korun. V USA to však bylo loni kolem devíti miliard dolarů. Ztráty vznikají na straně uživatelů na poplatcích za stahování e-mailů i za čas věnovaný jejich čtení a mazání.

Zdroj: “ČTK